สรุปชีทราม LAW3002 / LA302 / LW310 สรุปกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยหุ้นส่วน บริษัท และบริษัทมหาชน

42฿

หมวดหมู่: , ป้ายกำกับ:

คำอธิบาย

LAW3002 / LA302 / LW310 สรุปกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยหุ้นส่วน บริษัท และบริษัทมหาชน
สารบัญ
บทนำ หมวด 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป บทที่ 1 สัญญาจัดตั้งห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท บทที่ 2 ประเภทของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท หมวดที่ 2 ห้าวหุ้นส่วนสามัญ หมวดที่ 3 ห้างหุ้นส่วนจำกัด หมวดที่ 4 บริษัทจำกัด สรุปตรงเนื้อหาวิชาและคำบรรยาย มีตัวย่างข้อสอบเก่าประกอบ อ่านเข้าใจง่าย ลักษณะพิเศษของสรุปชุดนี้ – สรุปโดยติวเตอร์ที่เชี่ยวชาญวิชานี้เป็นพิเศษ – สอดแทรกเทคนิคที่ทำให้เข้าใจง่ายและจำแม่น – ชี้จุด ประเด็น หัวข้อที่ออกสอบบ่อย ๆ – ข้อมูลจากคำบรรยายภาคล่าสุด และตำราเรียนเล่มใหม่ เหมาะสำหรับ – นักศึกษาที่ไม่มีเวลาเข้าฟังคำบรรยาย – นักศึกษาที่มีเวลาเตรียมตัวสอบน้อย
ผู้ผลิต.. ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก1 kg