สรุปชีทราม LAW3001 / LA301 / LW301 สรุปกฏหมายอาญา 3

66฿

หมวดหมู่: , ป้ายกำกับ:

คำอธิบาย

LAW3001 / LA301 / LW301 สรุปกฏหมายอาญา 3

*

*

*

*

*

* เป็นรูปเล่ม ไม่มีเป็นไฟล์

*

*

*

*

*
สารบัญ
บทนำ ขอบเขตของเนื้อหาและมาตราสำคัญที่มักจะนำมาออกเป็นข้อสอบหมวดที่ 1 : ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย บทที่ 1 ความผิดต่อชีวิต ความผิดฐานฆ่าผู้อื่นตายโดยเจตนา ความผิดฐานฆ่าผู้อื่นตายโดยไม่เจตนา ความผิดฐานฆ่าประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย บทที่ 2 ความผิดต่อร่างกาย ความผิดฐานทำร้ายร่างกายเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจ ความผิดฐานทำร้ายร่างกายเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัส ความผิดฐานฆ่าประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัส หมวดที่ 2 : ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพและชื่อเสียง บทที่ 1 ความผิดต่อเสรีภาพ ความผิดฐานข่มขืนใจผู้อื่น ความผิดฐานหน่วงเหี่ยวกักขังผู้อื่น ความผิดฐานเรียกค่าไถ่ ความผิดฐานพรากเด็กหรือผู้เยาว์ บทที่ 2 ความผิดฐานหมิ่นประมาท หมวดที่ 3 : ความผิดเกี่ยวกับเฃทรัพย์ บทที่ 1 ความผิดฐานลักทรัพย์และวิ่งราวทรัพย์ ความผิดฐานลักทรัพย์ ความผิดฐานวิ่งราวทรัพย์ บทที่ 2 ความผิดฐานกรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ และปล้นทรัพย์ ความผิดฐานชิงทรัพย์ ความผิดฐานปล้นทรัพย์ ความผิดฐานกรรโชกทรัพย์ ความผิดฐานรีดเอาทรัพย์ บทที่ 3 ความผิดฐานฉ้อโกง บทที่ 4 ความผิดฐานยักยอก ลักษณะพิเศษของสรุปชุดนี้

+ สรุปโดยติวเตอร์ที่เชี่ยวชาญวิชานี้เป็นพิเศษ + สอดแทรกเทคนิคที่ทำให้เข้าใจง่ายและจำแม่น + ชี้จุด ประเด็น หัวข้อที่ออกสอบบ่อย ๆ + ข้อมูลจากคำบรรยายภาคล่าสุดและตำราเรียนเล่มใหม่ เหมาะสำหรับ + นักศึกษาที่ไม่มีเวลาเข้าฟังคำบรรยาย + นักศึกษาที่มีเวลาเตรียมตัวสอบน้อย

 

จัดทำโดย…ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก1 kg