สรุป+ข้อสอบ POL 2108 หลักปฏิบัติการทางการปกครองและธรรมาภิบาลในภาครัฐ

60฿

ล้างค่า
รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: , ป้ายกำกับ:

คำอธิบาย

สรุป+ข้อสอบ POL 2108 หลักปฏิบัติการทางการปกครองและธรรมาภิบาลในภาครัฐ
สารบัญ
ส่วนที่ บทที่ 1. การบริหารปกครองสาธารณะ พร้อมข้อสอบ บทที่ 2. การบริหารงานภาครัฐแนวใหม่และธรรมาภิบาล พร้อมข้อสอบ บทที่ 3. การใช้อำนาจรัฐและการควบคุมตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ พร้อมข้อสอบ บทที่ 4. แนวความคิดเกี่ยวกับกฏหมายปกครองพร้อมข้อสอบ บทที่ 5. แนวคิดเกี่ยวกับศาลปกครอง พร้อมข้อสอบ บทที่ 6. การวางแนวทางปฏิบัติราชการตามหลักกฏหมายทั่วไปและการบริหารราชการแผ่นดิน บทที่ 7. การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนจากการใช้อำนาจรัฐ พร้อมข้อสอบ บทที่ 8. การจัดการ และการดำเนินกิจกรรมของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะ พร้อมข้อสอบ ส่วนที่ 2 บทที่ 1. บทนำ บทที่ 2. การบริหารปกครองในทางรัฐศาสตร์ บทที่ 3 การบริหารปกครองแบบมีส่วนร่วม บทที่ 4 บรรษัทภิบาล วิสาหกิจเพื่อสังคมและประชารัฐ เจาะข้อสอบ 100 ข้อ

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนักไม่ระบุ
รูปแบบการจัดส่ง

,