สรุปชีทราม LAW2011 / LA211 / LW303 สรุปกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยตัวแทน นายหน้า

44฿

หมวดหมู่: , ป้ายกำกับ:

คำอธิบาย

LAW2011 / LA211 / LW303 สรุปกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยตัวแทน นายหน้า
สารบัญ
+ บทนำ ส่วนที่ 1 ตัวแทน + หมวด 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป บทที่ 1 ลักษณะของสัญญาตัวแทน บทที่ 2 หลักเกณฑ์การตั้งตัวแทน บทที่ 3 ขอบอำนาจของตัวแทน บทที่ 4 ตัวการไม่เปิดเผยชื่อ + หมวด 2 หน้าที่และความรับผิดของตัวแทนต่อตัวการ บทที่ 1 หน้าที่ของตัวแทนต่อตัวการ บทที่ 2 ความรับผิดของตัวแทนต่อตัวการ + หมวด 3 หน้าที่และความรับผิดของตัวการต่อตัวแทน + หมวด 4 ความรับผิดของตัวการและตัวแทนต่อบุคคลภายนอก + หมวด 5 ความระงับสิ้นไปแห่งสัญญาตัวแทน + หมวด 6 ตัวแทนค้าต่าง ส่วนที่ 2 นายหน้า   สรุปตรงเนื้อหาวิชาและคำบรรยาย มีตัวย่างข้อสอบเก่าประกอบ อ่านเข้าใจง่าย ลักษณะพิเศษของสรุปชุดนี้ – สรุปโดยติวเตอร์ที่เชี่ยวชาญวิชานี้เป็นพิเศษ – สอดแทรกเทคนิคที่ทำให้เข้าใจง่ายและจำแม่น – ชี้จุด ประเด็น หัวข้อที่ออกสอบบ่อย ๆ – ข้อมูลจากคำบรรยายภาคล่าสุด และตำราเรียนเล่มใหม่ เหมาะสำหรับ – นักศึกษาที่ไม่มีเวลาเข้าฟังคำบรรยาย – นักศึกษาที่มีเวลาเตรียมตัวสอบน้อย
ผู้ผลิต.. ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก1 kg