สรุปชีทราม LAW2010 / LA210 / LW302 สรุปกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยค้ำประกัน จำนอง จำนำ

68฿

หมวดหมู่: , ป้ายกำกับ:

คำอธิบาย

LAW2010 / LA210 / LW302 สรุปกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยค้ำประกัน จำนอง จำนำ
สารบัญ
ส่วนที่ 1 ลักษณะค้ำประกัน (Suretyship) + บทที่ 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป + บทที่ 2 ผลก่อนชำระหนี้ + บทที่ 3 ผลภายหลังชำระหนี้ + บทที่ 4 ความระงับสิ้นไปแห่งการจำนำ ส่วนที่ 2 ลักษณะการจำนอง (Mortgage) + บทที่ 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป + บทที่ 2 สิทธิจำนองครอบเพียงใด + บทที่ 3 สิทธิหน้าที่ของผู้รับจำนองและผู้จำนอง + บทที่ 4 การบังัคบจำนอง + บทที่ 5 สิทธิและหน้าที่ของผู้รับโอนทรัพย์สินซึ่งจำนอง + บทที่ 6 ความระงับสิ้นไปแห่งสัญญาจำนอง ส่วนที่ 3 ลักษณะจำนำ (Pledge) + บทที่ 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป + บทที่ 2 สิทธิและหน้าที่ของผู้จำนำและผู้รับจำนำ + บทที่ 3 การบังคับจำนำ + บทที่ 4 ความระงับสิ้นไปแห่งการจำนำ สรุปตรงเนื้อหาวิชาและคำบรรยาย มีตัวย่างข้อสอบเก่าประกอบ อ่านเข้าใจง่าย ลักษณะพิเศษของสรุปชุดนี้ – สรุปโดยติวเตอร์ที่เชี่ยวชาญวิชานี้เป็นพิเศษ – สอดแทรกเทคนิคที่ทำให้เข้าใจง่ายและจำแม่น – ชี้จุด ประเด็น หัวข้อที่ออกสอบบ่อย ๆ – ข้อมูลจากคำบรรยายภาคล่าสุด และตำราเรียนเล่มใหม่ เหมาะสำหรับ – นักศึกษาที่ไม่มีเวลาเข้าฟังคำบรรยาย – นักศึกษาที่มีเวลาเตรียมตัวสอบน้อย
ผู้ผลิต.. ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก1 kg