สรุปชีทราม LAW2007 / LA207 / LW207 สรุปกฏหมายอาญา2

54฿

หมวดหมู่: , ป้ายกำกับ:

คำอธิบาย

LAW2007 / LA207 / LW207 สรุปกฏหมายอาญา2
สารบัญ
ลักษณะ 2ความผิดเกี่ยวกับการปกครอง หมวด 1 ความผิดต่อเจ้าพนักงาน หมวด 2 ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ ลักษณะ 3 ความผิดเกี่ยวกับการยุติธรรม หมวด 1 คามผิดต่อเจ้าพนักงานในการยุติธรรม หมวด 2 ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม ลักษณะ 4 ความผิดเกี่ยวกับศาสนา ลักษณะ 5 ความผิดเกี่ยวกับความสงบสุขของประชาชน ลักษณะ 6 ความผิดเกี่ยวกับการก่อให้เกิดภยันตรายต่อประชาชน ลักษณะ 7 ความผิดเกี่ยวกับการปลอมและการแปลง หมวด 1 ความผิดเกี่ยวกับเงินตรา หมวด 3 ความผิดเกี่ยวกับเอกสาร ลักษณะ 8 ความผิดเกี่ยวกับการค้า ลักษณธ 9 ความผิดเกี่ยวกับเพศ ลักษณะของข้อสอบและวิธีการเขียนตอบข้อสอบให้ได้ A   ลักษณะพิเศษของสรุปชุดนี้

+ สรุปโดยติวเตอร์ที่เชี่ยวชาญวิชานี้เป็นพิเศษ + สอดแทรกเทคนิคที่ทำให้เข้าใจง่ายและจำแม่น + ชี้จุด ประเด็น หัวข้อที่ออกสอบบ่อย ๆ + ข้อมูลจากคำบรรยายภาคล่าสุดและตำราเรียนเล่มใหม่ เหมาะสำหรับ + นักศึกษาที่ไม่มีเวลาเข้าฟังคำบรรยาย + นักศึกษาที่มีเวลาเตรียมตัวสอบน้อย

*

*

*

*

*

* เป็นรูปเล่ม ไม่มีเป็นไฟล์

*

*

*

*

*

ผู้ผลิต.. ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก1 kg