สรุปชีทราม LAW2103 / LAW2003 / LA203 / LW208 สรุปกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้

56฿

หมวดหมู่: , ป้ายกำกับ:

คำอธิบาย

LAW2103 / LAW2003 / LA203 / LW208 สรุปกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้
สารบัญ
ส่วนที่ 1 ความรับผิดเพื่อละเมิด บทที่ 1 ลักษณะทั่วไปของละเมิด บทที่ 2 ความรับผิดเพื่อละเมิดอันเกิดจากกระทำของตนเอง บทที่ 3 ความรับผิดเพื่อละเมิดอันเกิดจากกระทำของบุคคลอื่น บทที่ 4 ความรับผิดเพื่อละเมิดกรณีที่มีความเสียหายอันเกิดจากทรัพย์ ส่วนที่ 2 ค่าสินไหมทดแทน ส่วนที่ 3 นิรโทษกรรม ส่วนที่ 4 อายุความ สรุปตรงเนื้อหาวิชาและคำบรรยาย มีตัวย่างข้อสอบเก่าประกอบ อ่านเข้าใจง่าย ลักษณะพิเศษของสรุปชุดนี้ – สรุปโดยติวเตอร์ที่เชี่ยวชาญวิชานี้เป็นพิเศษ – สอดแทรกเทคนิคที่ทำให้เข้าใจง่ายและจำแม่น – ชี้จุด ประเด็น หัวข้อที่ออกสอบบ่อย ๆ – ข้อมูลจากคำบรรยายภาคล่าสุด และตำราเรียนเล่มใหม่ เหมาะสำหรับ – นักศึกษาที่ไม่มีเวลาเข้าฟังคำบรรยาย – นักศึกษาที่มีเวลาเตรียมตัวสอบน้อย
ผู้ผลิต.. ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก1 kg