สรุปชีทราม LAW2102 / LAW2002 / LA202 / LW205 สรุปกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยหนี้

64฿

หมวดหมู่: , ป้ายกำกับ:

คำอธิบาย

LAW2102 / LAW2002 / LA202 / LW205 สรุปกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยหนี้
สารบัญ
ข้อความเบื้องต้น หมวด 1 วัตถุแห่งหนี้ หมวด 2 ผลแห่งหนี้ ส่วนที่ 1 การไม่ชำระหนี้ ส่วนที่ 2 รับช่วงสิทธิและช่วงทรัพย์ ส่วนที่ 3 การใช้สิทธิเรียกร้องลูกหนี้ ส่วนที่ 4 การเพิกถอนการฉ้อฉล หมวด 3 ลูกหนี้และเจ้าหนี้หลายคน หมวด 4 โอนสิทธิเรียกร้อง หมวด 5 ความระงับหนี้ ส่วนที่ 1 การชำระหนี้ ส่วนที่ 2 ปลดหนี้ ส่วนที่ 3 หลักลบลบหนี้ ส่วนที่ 4 แปลงหนี้ใหม่ ส่วนที่ 5 หนี้เกลื่อนกลืนกัน ลักษณะพิเศษของสรุปชุดนี้ – สรุปโดยติวเตอร์ที่เชี่ยวชาญวิชานี้เป็นพิเศษ – สอดแทรกเทคนิคที่ทำให้เข้าใจง่ายและจำแม่น – ชี้จุดประเด็น หัวข้อที่ออกสอบบ่อย ๆ – ข้อมูลจากคำบรรยายภาคล่าสุด และตำราเรียนเล่มใหม่ เหมาะสำหรับ – นักศึกษาที่ไม่มีเวลาเข้าฟังคำบรรยาย – นักศึกษาที่มีเวลาเตรียมตัวสอบน้อย
ผู้ผลิต.. ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก1 kg