ชีทสรุป LAW1102 / LAW1002 / LA102 /LW102 สรุปหลักกฎหมายเอกชน

42฿

หมวดหมู่: , ป้ายกำกับ:

คำอธิบาย

LAW1102 / LAW1002 / LA102 /LW102 สรุปหลักกฎหมายเอกชน

*

*

*  เป็นรูปเล่ม ไม่มีเป็นไฟล์

*

*
สารบัญ
ตอนที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายเอกชน บทที่ 1 ความหมาย ลักษณะ ที่มา และการแบ่งแยกประเภทของกฎหมาย บทที่ 2 วิวัฒนาการของกฎหมาย บทที่ 3 การใข้และการตีความกฎหมาย บทที่4 การอุดช่องว่างกฎหมาย บทที่ 5 สิทธิ ตอนที่ 2 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะบุคคล ส่วนที่ 1 บุคคลธรรมดา บทที่ 1 สภาพบุคคล บทที่ 2 สิ่งซึ่งได้แก่สภาพุคคล บทที่ 3 ความสามารถ ส่วนที่ 2 นิติบุคคล ลักษณะพิเศษของสรุปชุดนี้ – สรุปโดยติวเตอร์ที่เชี่ยวชาญวิชานี้เป็นพิเศษ – สอดแทรกเทคนิคที่ทำให้เข้าใจง่ายและจำแม่น – ชี้จุดประเด็น หัวข้อที่ออกสอบบ่อย ๆ – ข้อมูลจากคำบรรยายภาคล่าสุด และตำราเรียนเล่มใหม่ เหมาะสำหรับ – นักศึกษาที่ไม่มีเวลาเข้าฟังคำบรรยาย – นักศึกษาที่มีเวลาเตรียมตัวสอบน้อย

ผู้ผลิต.. ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก1 kg