คู่มือสอบนักวิชาการพาณิชย์ กรมการค้าภายใน ปี 64

230฿243฿

ล้างค่า
รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักวิชาการพาณิชย์ กรมการค้าภายใน ปี 64 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับกรมการค้าภายใน

* ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

* แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560

* พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542

* แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542

* พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ. มาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2557

* การวิเคราะห์ข้อมูลด้านการผลิต การตลาด

* มาตรการการค้าระหว่างประเทศ (NTMs & Sanctions)

* สถานการณ์การค้าระหว่างประเทศ

* ความรู้เกี่ยวกับ การเงินและบัญชี

* ความรู้ด้านแผนงาน โครงการ

* ความรู้ด้านงบประมาณ

* แนวข้อสอบ การเงินและบัญชี

* แนวข้อสอบ แผนงาน โครงการ

* แนวข้อสอบ การวิเคราะห์ข้อมูลด้านการผลิต การตลาด

* แนวข้อสอบ ด้านการลงทุน

* แนวข้อสอบ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ

* แนวข้อสอบ สถานการณ์เศรษฐกิจด้านการค้า

* แนวข้อสอบ ด้านเศรษฐกิจ

* แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมือง

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบการจัดส่ง

,