สภากาชาดไทย สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ บัดนี้-23 เม.ย. 2564

“สภากาชาดไทย สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ บัดนี้-23 เม.ย. 2564

สภากาชาดไทย เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาขาดไทย

เรื่อง ขยายรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงานในสภากาชาดไทย

ด้วยสำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาขาดไทย จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่งต่าง ๆ ของสภากาขาดไทย

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์

อัตราว่าง : 1 อัตรา

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี,ปริญญาโท


เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เภสัชกร

อัตราว่าง : 1 อัตรา

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์,เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป,เภสัชกร
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี,ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 3
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานเจ้าหน้าที่ สภากาชาดไทย สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล :สมัครทางอินเทอร์เน็ต

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 23 เม.ย. 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “สภากาชาดไทย สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล

แผนที่ ประกาศ 1 | 2 | 3 | 4 | เว็บรับสมัคร |

คลิกที่น่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนัสือเตรียมสอบสำหรับ : สภากาชาดไทย