กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-22 เม.ย. 2564

“กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-22 เม.ย. 2564

กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัคร

ประกาศศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตามโครงการดำเนินงาน ศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อยกระดับความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการคัดเลือก กำหนดวัน เวลา และสถานที่

ด้วยศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS กรมการขนล่งทางบก มิความประสงค์รับสมัคร บุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตามโครงการดำเนินงานศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS ส่วนกลางและส,วนภูมิภาค เพื่อยกระดับความปลอดภัยทางถนน ประจำบีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (จัดจ้างลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคลส่วนกลาง) โดยระยะเวลาจ้างเหมาบริการรายเป็นไปตามเงื่อนไขที่ กรมการขนส่งทางบกกำหนด และปฏิบัติงานประจำศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS กรมการขนล่งทางบก

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 12000- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.

ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
ระดับการศึกษา: ปวส.
อัตราเงินเดือน: 12,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (ศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กรมการขนส่งทางบก :ตนเอง

ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถขอและยืนใบสมัครด้วยตนเองได้ที่

ศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS ศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS อาคาร ๓ ขั้น ๑ กรมการขนล่งทางบก ถ.พหลโยธิน แขวงจอมพล เขตตุจักรกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2564 – 22 เมษายน 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.022718888

ต่อ 3107

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมการขนส่งทางบก

แผนที่ ประกาศ 1 |

คลิกที่น่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนัสือเตรียมสอบสำหรับ : กรมการขนส่งทางบก