กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-19 เม.ย. 2564

“กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-19 เม.ย. 2564

กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ ที่ ๓/๒๕๖๔

เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการดัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
ตำแหน่งพนักงานวิเคราะห์และค้นคว้าข้อมูล สำหรับแอปพลิเคชัน Discover Latin America

ด้วยกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ กระทรวงการต่างประเทศ มีความประสงค์จะเปิดรับสมัคร
บุคคลเข้าคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานวิเคราะห์และด้นคว้าข้อมูล สำหรับแอปพลิเคชัน Discover Latin America ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานวิเคราะห์และค้นคว้าข้อมูล

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*

ตำแหน่ง: พนักงานวิเคราะห์และค้นคว้าข้อมูล
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กระทรวงการต่างประเทศ :สมัครอีเมล์

ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครส่งไฟล์ใบสมัครพร้อมหลักฐานที่เกี่ยวข้องได้ทางไปรษณีย์ อิเล็กทรอนิกส์ที่ latinlink2020@gmail.com โดยระบุหัวเรื่อง “สมัครสอบคัดเลือกพนักงานวิเคราะห์และ ด้นคว้าข้อมูลสำหรับแอปพลิเคชัน Discover Latin America”

กระทรวงการต่างประเทศ ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2564 – 19 เมษายน 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.026435113

ดาวน์โหลดไฟล์ “กระทรวงการต่างประเทศ

แผนที่ ประกาศ 1 | ใบสมัคร |

คลิกที่น่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนัสือเตรียมสอบสำหรับ : กระทรวงการต่างประเทศ