ศูนย์การทหารปืนใหญ่ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 20 เม.ย. -23 เม.ย. 2564 รวม 9 อัตรา,

“ศูนย์การทหารปืนใหญ่ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 20 เม.ย. -23 เม.ย. 2564 รวม 9 อัตรา,

ศูนย์การทหารปืนใหญ่ เปิดรับสมัคร

ประกาศศูนย์การทหารปืนใหญ่

เรื่อง รับสมัครทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการ

ศูนย์การทหารปืนใหญ่ มีความประสงค์รับสมัครทหารกองหนุน (เพศชาย) เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการ ในตำแหน่งต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 9 อัตรา โดยมีหลักเกณฑ์และรายละเอียด

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ช่างพิมพ์แผนที่

อัตราว่าง : 1 อัตรา

คุณวุฒิ : ม.ต้น


พลขับรถ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

คุณวุฒิ : ม.ต้น


เสมียน

อัตราว่าง : 1 อัตรา

คุณวุฒิ : ม.ต้น


นายสิบสวัสดิการและการบันเทิง

อัตราว่าง : 1 อัตรา

คุณวุฒิ : ม.ต้น


รอง ผบ.หมู่

อัตราว่าง : 1 อัตรา

คุณวุฒิ : ม.ต้น


ผู้คุม

อัตราว่าง : 4 อัตรา

คุณวุฒิ : ม.ต้น

ตำแหน่ง: ช่างพิมพ์แผนที่,พลขับรถ,เสมียน,นายสิบสวัสดิการและการบันเทิง,รองผบ.หมู่,ผู้คุม
ระดับการศึกษา: ม.ต้น
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 9
ปฏิบัติงานที่: ลพบุรี (ศูนย์การทหารปืนใหญ่)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานข้าราชการ ศูนย์การทหารปืนใหญ่ :ตนเอง

ผู้ประสงค์จะสมัครเปิดรับสมัคร ที่ กองบัญชาการ

ศูนย์การทหารปืนใหญ่ ศูนย์การทหารปืนใหญ่ แขวงเขาพระงาม เขตเมืองลพบุรีกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2564 – 23 เมษายน 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “ศูนย์การทหารปืนใหญ่

แผนที่ ประกาศ 1 |

คลิกที่น่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนัสือเตรียมสอบสำหรับ : ศูนย์การทหารปืนใหญ่