คู่มือสอบพนักงานธุรการ (กลุ่มงานบริการ) รหัสตำแหน่ง 301-305 สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ปี 64

270฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบพนักงานธุรการ (กลุ่มงานบริการ) รหัสตำแหน่ง 301-305 สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ปี 64 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

* ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526

* แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 ชุดที่ 2.

* ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552

* แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ  พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3. พ.ศ. 2560

* แนวข้อสอบ คณิตศาสตร์ ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบ คณิตศาสตร์ ชุดที่ 2.

* แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 2.

* แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2.

* แนวข้อสอบ สังคม ชุดที่1

* แนวข้อสอบ สังคม ชุดที่2.

* ความรู้เกี่ยวกับการประชุม การจัดห้องประชุม และการจัดเลี้ยง

* ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์สำนักงาน การใช้วัสดุสำนักงาน การจัดการสำนักงาน

* ความรู้เกี่ยวกับกิจกรรม 5 ส

* ความปลอดภัยในการทำงานภายในสำนักงาน

* ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ

* ความรู้เกี่ยวกับการเขียนหนังสือราชการ

* แนวข้อสอบ การเขียนหนังสือราชการ

* แนวข้อสอบ งานธุรการ