คู่มือสอบวิศวกรปฏิบัติการ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ปี 64

270฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบวิศวกรปฏิบัติการ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ปี 64 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

* พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535

* แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มฉบับที่ 2. พ.ศ. 2550

* ความรู้เกี่ยวกับหลักวิชาวิศวกรรมศาสตร์

* ความรู้เกี่ยวกับไฟฟ้า

* ความรู้เกี่ยวกับเคมี

* ความรู้เกี่ยวกับเครื่องกล

* ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน

* ความปลอดภัยการใช้เครื่องจักร

* การคิดวิเคราะห์ด้านพลังงาน

* ความรู้เกี่ยวกับ Internet of Things (IoT) การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

* แนวข้อสอบ ไฟฟ้า ชุดที่ 1

* แนวข้อสอบ ไฟฟ้า ชุดที่ 2

* แนวข้อสอบ เครื่องกล

* แนวข้อสอบ วิศวกร ด้านซ่อมบำรุง เครื่องจักรกล

* แนวข้อสอบ เคมี

* แนวข้อสอบ ด้านพลังงาน

* แนวข้อสอบ คอมพิวเตอร์

* แนวข้อสอบ ทักษะด้านภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบ ทักษะด้านภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2.

* แนวข้อสอบ ทักษะด้านภาษาอังกฤษ ชุดที่ 3.

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์