คู่มือเตรียมสอบนายสิบตำรวจสายอำนวยการ วุฒิ ม.6 , ปวช. ปี 64 BC-36491

270฿

รหัสสินค้า: KP-36491 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบนายสิบตำรวจสายอำนวยการ วุฒิ ม.6 , ปวช. ปี 64 BC-36491 รูปเล่ม : เข้าเล่มไสกาว
สารบัญ

* ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (60 คะแนน)

* วิชาวิชาความสามารถทั่วไป

* แนวข้อสอบ ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบ ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 2.

* แนวข้อสอบ ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 3.

* แนวข้อสอบ ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 4.

* วิชาภาษาไทย

* แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 2.

* แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 3.

* แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 4.

* ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (90 คะแนน)

* แนวข้อสอบ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ชุดที่ 2.

* แนวข้อสอบความเข้าใจในการอ่านบทความ(Reading Comprehension)

* แนวข้อสอบ คำศัพท์ (Vocabulary)

* แนวข้อสอบ ไวยากรณ์ (Grammar) หรือโครงสร้าง (Structure)

* แนวข้อสอบการสนทนา (Conversation )

* แนวข้อสอบ สังคม จริยธรรมวัฒนธรรม ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบ สังคม จริยธรรมวัฒนธรรม ชุดที่ 2.

* แนวข้อสอบ สังคม จริยธรรมวัฒนธรรม ชุดที่ 3.

* แนวข้อสอบ สังคม จริยธรรมวัฒนธรรม ชุดที่ 4.

* แนวข้อสอบเกี่ยวกับอาเซียน