หนังสือ Hello English World P3 : Practice workbook สำหรับ ป.3

266฿

คำอธิบาย

หนังสือแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ ป.3 (P3) สรุปเนื้อหาสั้นกระชับ แบบฝึกหัดเยอะจุใจ เพื่อให้เด็กจำและแปลคำศัพท์ได้ ตรงตามหลักสูตรแกนกลางใหม่ ฉบับปรับปรุง 2560 เหมาะสำหรับฝึกฝนเพิ่มเติมที่บ้าน หรือเป็นการบ้านเสริมจากการเรียนการสอนในชั้นเรียน มีเฉลยแยกเล่ม รายละเอียดเพิ่มเติมหนังสือเล่มนี้ 1.เนื้อหาตรงตามหลักสูตรแกนกลาง ฉบับปรับปรุง 2560 2.สรุปเนื้อหาสั้นกระชับ แบบฝึกหัดเยอะจุใจ 3.เฉลยแยกเล่ม

  • สารบัญ
  • Unit 1 Alphabets พยัญชนะภาษาอังกฤษและสระ Unit 2 การทักทาย และบอกลา Unit 3 Number จำนวนนับ 1-100 Unit 4 Countable Nouns คำนามนับได้ Unit 5 Uncountable Noun คำนามนับไม่ได้ Unit 6 Foods and Drinks อาหารและเครื่องดื่ม Unit 7 How much, How many (การถามปริมาณ) Unit 8 My Classroom Unit 9 My Body ร่างกายของเรา Unit 10 What is this? / What is that? (นี่คืออะไร / นั่นคืออะไร) Unit 11 What are these? เหล่านี้คืออะไร? What are those? เหล่านั้นคืออะไร? Unit 12 Occupations อาชีพ Unit 13 Pronouns and Possessive Adjectives คำสรรพนาม และคำคุณศัพท์แสดงความเป็นเจ้าของ Unit 14 การใช้ Is, Am, Are Unit 15 การใช้ Has / Have (มี) Unit 16 Shape รูปร่าง Unit 17 Opposite คำตรงข้าม Unit 18 Preposition (การบอกตำแหน่งสิ่งของ) Unit 19 Places คำศัพท์เกี่ยวกับสถานที่ Unit 20 vehicle ยานพาหนะ Unit 21 Clothes เสื้อผ้า Unit 22 Sport กีฬา Unit 23 Hobby กิจกรรมยามว่าง Unit 24 verb คำกริยา Unit 25 Can บอกความสามารถ Unit 26 Telling the time บอกเวลา Unit 27 การใช้ do / does (ทำ) Unit 28 Present Simple Tense ประโยคที่ทำเป็นประจำ Unit 29 Present Continuous Tense

ผลิตโดย Think Beyond จัดจำหน่ายโดยThe Best Center

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก1 kg