กรมอนามัย เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 29 มี.ค. -30 เม.ย. 2564

“กรมอนามัย เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 29 มี.ค. -30 เม.ย. 2564

กรมอนามัย เปิดรับสมัคร

ประกาศศูนย์อนามัยที่ ๒ พิษณุโลก

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลีอกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒

ตามประกาศศูนย์อนามัยที่ ๒ พิษณุโลก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ และศูนย์ๆ ได้ดำเนินการรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑- ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ ผลปรากฏ ว่าไม่มีผู้สมัครเช้ารับการเสีอกสรร นั้น ศูนย์ๆ จึงขอชยายเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน ราชการทั่วไป จำนวน ๑ ตำแหน่ง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักรังสีการแพทย์

ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 19500- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

ตำแหน่ง: นักรังสีการแพทย์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 19,500-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: พิษณุโลก (ศูนย์อนามัยที่ ๒ พิษณุโลก)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมอนามัย :ตนเอง

ผู้ประสงค์จะสมัครโดยอื่นใบสมัครได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มอำนวยการ

ศูนย์อนามัยที่ ๒ พิษณุโลก ศูนย์อนามัยที่ ๒ พิษณุโลก ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2564 – 30 เมษายน 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

เลขที่ ๒๑ หมู่ที่ ๔ ตำบลมะขามสูง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โทรศัพท์ ๐ ๕๕๘๙ ๓๐๐๐ -๑ ต่อ ๑๑๑

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมอนามัย

แผนที่ ประกาศ 1 |

คลิกที่น่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนัสือเตรียมสอบสำหรับ : กรมอนามัย