หนังสือ ติวเข้มสอบการไฟฟ้า นครหลวงและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ พิชิตข้อสอบเต็ม 100% ภายใน 3 วัน

224฿

คำอธิบาย

แนวข้อสอบการเข้าทำงานไฟฟ้าล่าสุด กลั่นกรองจากแนวข้อสอบที่มักจะออกสอบทุกปี จึงมั่นใจได้คุณภาพ ที่รวมการสอบการไฟฟ้า ทั้ง 2 หน่วยงาน เอาไว้ในเล่มเดียว อย่างครอบคลุมทุกหมวดวิชา กระชับได้ใจความ พร้อมหลักอธิบายในข้อสอบนั้นๆ อย่างละเอียด เพื่อให้ตอบได้อย่าง ถูกต้อง รวดเร็ว ทันเวลา

แนวข้อสอบที่คัดสรรมาอย่างดี กลั่นกรองอีกครั้งโดยคณาจารย์ผู้มากประสบการณ์ทางด้านการสอบเข้าการไฟฟ้าโดยเฉพาะ

 • สารบัญ
 • ส่วนที่ 1 แนวข้อสอบในภาครวม ที่ต้องใช้สอบการไฟฟ้าทั้ง 3 หน่วยงาน
  แนวข้อสอบชุดที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
  แนวข้อสอบชุดที่ 2 ความรู้ทั่วไป สังคม วัฒนธรรม
  และความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
  แนวข้อสอบชุดที่ 3 ความถนัดทางเชาว์ปัญญา
  แนวข้อสอบชุดที่ 4 ความรู้ทางด้านการใช้ภาษาอังกฤษ
  ส่วนที่ 2 แนวข้อสอบตามหน่วยงาน ที่เลือกสมัครสอบ
  แนวข้อสอบชุดที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับการไฟฟ้านครหลวง
  แนวข้อสอบชุดที่ 2 ความรู้เกี่ยวกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตประเทศไทย

 

ผลิตโดย   Think Beyond

จัดจำหน่ายโดย  The Best Center

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก1 kg