หนังสือ เจาะเกราะ เตรียมทหาร 4 เหล่าทัพ

405฿

คำอธิบาย

หนังสือ “เจาะเกราะ เตรียมทหาร 4 เหล่าทัพ” เล่มนี้ ได้รวบรวมเนื้อหาที่ใช้สอบ และแนวข้อสอบจากสนามสอบจริง พร้อมทั้งได้เฉลย และมีวิธีคิด วิธีทำ มีเทคนิคการจดจำ เพื่อให้นักเรียนได้ใช้เป็นแนวทางในการอ่านหนังสือเตรียมสอบให้ตรงกับแนวการออกข้อสอบ นักเรียนจะได้ทำคะแนนสอบได้ดีที่สุด

1. สรุปเนื้อหาที่ใช้สอบ ครบถ้วนทุกวิชา
2. มีแนวข้อสอบจากสนามสอบจริง
3. เฉลยและมีวิธีคิด วิธีทำ มีเทคนิคการจดจำ

 • สารบัญ
 • 1. คณิตศาสตร์
  2. วิทยาศาสตร์
  2.1 ฟิสิกส์
  2.2 เคมี
  2.3 ชีววิทยา
  3. ภาษาอังกฤษ
  4. ภาษาไทย
  5. สังคมศึกษา ศาสนา และจริยธรรม
  6. เฉลยแนวข้อสอบ

 

ผลิตโดย   Think Beyond

จัดจำหน่ายโดย  The Best Center

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก1 kg