หนังสือ คู่มือสอบทหารอากาศ (ชั้นประทวน) ติวเข้มพิชิตคะแนนเต็ม 100% ภายใน 3 วัน

252฿

คำอธิบาย

รวมแนวข้อสอบทุกวิชา ทุกสูตร ที่ออกบ่อยทุกปี วิเคราะห์เจาะตรงทุกประเด็น ทุกเนื้อหา ครบถ้วนทุกวิชา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ กฏหมาย คณิตศาสตร์ กว่า 1,000 ข้อ ภายใต้การตรวจสอบและการดำเนินการอย่างมีคุณภาพ โดยคณาจารย์คุณภาพทางวิชาการ ผู้มากประสบการณ์ทางด้านการสอบเข้าเพื่อเรียนต่อ และเพื่อเข้าทำงานในองค์กรต่างๆ

แม้การสอบเข้าสอบทหารอากาศ ถือเป็นอีกหนึ่งการสอบระดับประเทศที่มีผู้เข้าสอบกันเป็นจำนวนมาก แต่หากคุณต้องการสอบทหารอากาศในปีล่าสุด สามารถมั่นใจได้ในการนำไปใช้งาน ทบทวน และทดลองทำข้อสอบ เพื่อเพิ่มโอกาสในการสอบได้อย่างแน่นอน

แนวข้อสอบที่ได้รับการคัดสรร กลั่นกรองจากเนื้อหาที่ออกสอบบ่อยที่สุดของการสอบ

แนวข้อสอบสั้น กระชับ ได้ใจความ พร้อมหลักอธิบายในแนวข้อสอบข้อนั้นๆ อย่างละเอียด มุ่งเน้นให้ทดลองทำได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ มุ่งให้ทำข้อสอบในสนามสอบจริงได้ทันเวลา

 • สารบัญ
 • • แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์
  • เฉลยแนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์
  • แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
  • เฉลยแนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
  • แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
  • เฉลยแนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
  • แนวข้อสอบวิชาความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
  • เฉลยแนวข้อสอบวิชาความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
  • แนวข้อสอบวิชาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
  • เฉลยแนวข้อสอบวิชาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป

 

ผลิตโดย   Think Beyond

จัดจำหน่ายโดย  The Best Center

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก1 kg