หนังสือ เตรียมสอบปีล่าสุด สอบครูผู้ช่วย เอกคณิตศาสตร์ (ภาค ข) อัปเดตครั้งที่ 1

315฿

คำอธิบาย

เตรียมสอบปีล่าสุด สอบครูผู้ช่วย เอกคณิตศาสตร์ (ภาค ข) อัปเดตครั้งที่ 1

รวมแนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกคณิตศาสตร์กว่า 700 ข้อ เฉลยละเอียดมีคำบรรยายชัดเจน เข้าใจง่ายทุกข้อ

 • สารบัญ
 • แนวข้อสอบครูคณิตศาสตร์แบ่งตามบทได้ดังนี้
  บทที่ 1 ห.ร.ม. และ ค.ร.น.
  บทที่ 2 พื้นฐานทางเรขาคณิต
  บทที่ 3 ทศนิยมและเศษส่วน
  บทที่ 4 อัตราส่วนและร้อยละ
  บทที่ 5 เอกนาม และพหุนาม
  บทที่ 6 ระบบสมการเชิงเส้น
  บทที่ 7 ทฤษฎีบทพีทาโกรัส
  บทที่ 8 พื้นที่ผิวและปริมาตร
  บทที่ 9 สมการกำลังสอง
  บทที่ 10 กราฟ
  บทที่ 11 ความคล้าย
  บทที่ 12 พาราโบลา
  บทที่ 13 อสมการ
  บทที่ 14 เซต
  บทที่ 15 ระบบจำนวนจริง
  บทที่ 16 ตรรกศาสตร์
  บทที่ 17 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน
  บทที่ 18 เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย
  บทที่ 19 ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม
  บทที่ 20 ฟังก์ชันตรีโกณมิติ
  บทที่ 21 เวกเตอร์
  บทที่ 22 จำนวนเชิงซ้อน
  บทที่ 23 เมทริกซ์
  บทที่ 24 ลำดับและอนุกรม
  บทที่ 25 ความน่าจะเป็น
  บทที่ 26 แคลคูลัส
  บทที่ 27 สถิติ
  บทที่ 28 กำหนดการเชิงเส้น

 

ผลิตโดย   Think Beyond

จัดจำหน่ายโดย  The Best Center

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก1 kg