หนังสือ พิชิตสอบเตรียมทหาร โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

225฿

คำอธิบาย

แนวข้อสอบเสมือนจริงสำหรับเตรียมสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหาร ในส่วนของโรงเรียนนายร้อยตำรวจ มากกว่า 400 ข้อ เฉลยและเรียบเรียงโดยอาจารย์และติวเตอร์ที่มีลูกศิษย์จำนวนมาก

1. แนวข้อสอบมากกว่า 450 ข้อ
2. เฉลยพร้อมคำอธิบายอย่างละเลียดทุกข้อ
3. เรียบเรียงจากอาจารย์และติวเตอร์ที่มีลูกศิษย์จำนวนมาก

 

 • สารบัญ
 • บทนำ
  กำหนดการรับสมัคร
  ระเบียบการรับสมัคร
  สิทธิ์ได้รับคะแนนเพิ่มพิเศษ
  เอกสารหลักฐาน
  การสอบคัดเลือกแนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ ชุด 1-3
  เฉลยแนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ ชุด 1-3

  แนวข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ ชุด 1-3
  เฉลยแนวข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ ชุด 1-3

  แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ ชุด 1-3
  เฉลยแนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ ชุด 1-3

  แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย ชุด 1-3
  เฉลยแนวข้อสอบวิชาภาษาไทย ชุด 1-3

  แนวข้อสอบวิชาสังคมศึกษา ชุด 1-3
  เฉลยแนวข้อสอบวิชาสังคมศึกษา ชุด 1-3

 

ผลิตโดย   Think Beyond

จัดจำหน่ายโดย  The Best Center

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก1 kg