หนังสือ ติว English พิชิต ก.พ. + สอบท้องถิ่น มั่นใจเต็ม 100

257฿

คำอธิบาย

หนังสือเตรียมสอบวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสอบรับราชการ (สอบ ก.พ. /สอบข้าราชการท้องถิ่น) ที่จับประเด็นเนื้อหาไวยากรณ์ 10 Topics ที่สำคัญก่อนสอบ แบ่งแยกประเด็นออกเป็นเรื่องและมาพร้อมแบบทดสอบวัดระดับความรู้ความเข้าใจท้ายเรื่อง

รายละเอียดหนังสือ สอบ ก.พ เพิ่มเติมเล่มนี้
1. จับประเด็นเนื้อหาที่ควรอ่านเพื่อสอบ กพ และสอบท้องถิ่น
2. แยกประเด็นแต่ละเรื่องที่สำคัญพร้อมแบบทดสอบท้ายเรื่อง
3. แนวข้อสอบจริงที่พบได้ในสนามสอบและเฉลยละเอียดแบบแปลเป็นภาษาไทย

 

 • สารบัญ
 • Chapter 1 เคลียร์ประเด็น ไวยากรณ์ 10 เรื่อง
  ไวยากรณ์ 10 เรื่องที่ออกสอบเป็นประจำ
  Part 1 : Part of Speech
  Part 2 : Infinitive & Gerund
  Part 3 : Participle
  Part 4 : Pronoun
  Part 5 : Quantity word
  Part 6 : Conjunction
  Part 7 : Preposition
  Part 8 : Tense
  Part 9 : Passive Voice
  Part 10 : If-ClauseChapter 2 ตะลุยข้อสอบ Conversation ชุดที่ 1 – 12

  Chapter 3 R-E-A-D-I-N-G
  Part 1 : Vocabulary
  Part 2 : Reference
  Part 3 : Details
  Part 4 : Main Idea
  Part 5 : Inference

  Chapter 4 ลับคม Vocabulary ชุดที่ 1 – 15

  Chapter 5 รับมือแนวข้อสอบจริง
  แนวข้อสอบจริงชุดที่ 1 – 6
  PART 1 : CONVERSATION
  PART 2 : VOCABULARY
  PART 3 : STRUCTURE
  PART 4 : READING
  เฉลยละเอียดแนวข้อสอบจริงชุดที่ 1 – 6

 

ผลิตโดย   Think Beyond

จัดจำหน่ายโดย  The Best Center

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก1 kg