คู่มือสอบเจ้าพนักงานประกันสังคม สำนักงานประกันสังคม ปี 64 BC-36408

270฿

รหัสสินค้า: KP-36408 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือสอบเจ้าพนักงานประกันสังคม สำนักงานประกันสังคม ปี 64 BC-36408 รูปเล่ม : เข้าเล่มไสกาว
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานประกันสังคม

* สรุปข่าวการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม

* แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม

* แนวข้อสอบความสามารถในการใช้ภาษาไทย

* พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ. 2533 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2558

* พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.เงินทดแทน พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561

* ความรู้เกี่ยวกับการเขียนหนังสือราชการ

* การเขียนรายงานการประชุม

* ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์

* แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์

* แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office (Word , Excel< PowerPoint)

* แนวข้อสอบ การเขียนหนังสือราชการ การเขียนรายงานการประชุม