คู่มือสอบนักวิชาการ 4 (ด้านความปลอดภัย) การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ปี 64

270฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักวิชาการ 4 (ด้านความปลอดภัย) การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ปี 64 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับการไฟฟ้านครหลวง

* ความถนัดทางเชาว์ปัญญา (Aptitude Test) เจาะข้อสอบรวม พร้อมคำอธิบายละเอียดทุกข้อ

* แนวข้อสอบ มิติสัมพันธ์

* การทดสอบบุคลิกภาพ (Personality Test)

* ความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรม Microsoft Word

* แนวข้อสอบ Microsoft Word

* ความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรม Microsoft Excel

* แนวข้อสอบ Microsoft Excel

* ความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint

* แนวข้อสอบ Microsoft PowerPoint

* พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554

* แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554

* ความรู้ด้านการบริหารงานอาชีวอนามัยละความปลอดภัย

* ความรู้ทั่วไปในการบริหารงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

* การสอบสวนและวิเคราะห์อุบัติเหตุ

* เทคนิคการส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน

* การบริหารจัดการอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลและอุปกรณ์ฉุกเฉิน

* พฤติกรรมมนุษย์และพฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงาน

* การบริหารเพื่อควบคุมความสูญเสีย

* การจัดการความเสี่ยง

* ความปลอดภัยเชิงระบบ

* แนวข้อสอบอาชีวอนามัย

* เจาะข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์