คู่มือสอบช่างซ่อมเครื่องยนต์ (กลุ่มงานเทคนิค) กรมสวัสดิการทหารอากาศ ปี 64

270฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบช่างซ่อมเครื่องยนต์ (กลุ่มงานเทคนิค) กรมสวัสดิการทหารอากาศ ปี 64 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับกรมสวัสดิการทหารอากาศ

* ความรู้ด้านช่างยนต์

* ความรู้เกี่ยวกับหลักการทำงานของเครื่องยนต์

* ความรู้เกี่ยวกับการซ่อมการบำรุงรักษาเครื่องจักรและยานพาหนะ

* ความรู้เบื้องต้นของการเขียนแบบ

*

* ภาษาไทย สรุปเนื้อหาภาษาไทย หลักภาษา การใช้ภาษา และความเข้าใจภาษา   – เสียงและอักษรไทย  – หลักการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร  – ระดับภาษาและการใช้ภาษาที่ถูกต้อง   – การใช้คำราชาศัพท์และสำนวนไทย  – การอ่านและการอ่านจับใจความสำคัญ   – แนวข้อสอบเรื่องการสะกดคำ   – แนวข้อสอบเรื่องการใช้คำไม่ถูกต้อง  – แนวข้อสอบเรื่องการใช้ภาษาไม่รัดกุม (ฟุ่มเฟือย)  – แนวข้อสอบเรื่องสำนวน สุภาษิต คำพังเพย   – แนวข้อสอบเรื่องการใช้คำราชาศัพท์   – แนวข้อสอบเรื่องโวหารภาพพจน์   – แนวข้อสอบเรื่องโวหารการเขียน   – แนวข้อสอบการเติมคำลงในช่องว่าง                                                                              – แนวข้อสอบเรื่องการอ่านและทำความเข้าใจบทความ   – แนวแนวข้อสอบหลักภาษา การใช้ภาษา และความเข้าใจภาษา

* ความรู้ด้านการทหารของไทย

* แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบันด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม

* แนวข้อสอบ ช่างยนต์ ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบ ช่างยนต์ ชุดที่ 2.

* แนวข้อสอบ ช่างยนต์ ชุดที่ 3.

* แนวข้อสอบ ช่างยนต์ ชุดที่ 4.

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์