ข้อสอบ SOC 1003 (SO 103) สังคมวิทยาและมนุษยวิทยาเบื้องต้น

58฿

คำอธิบาย

ข้อสอบ SOC 1003 (SO 103) สังคมวิทยาและมนุษยวิทยาเบื้องต้น 5 ภาคล่าสุด ประกอบด้วย 1/63, s/62, 1/62, S/61, 1/61 -เฉลยข้อสอบพร้อมคำอธิบายอย่างละเอียด -เข้าใจง่าย กระชับ -ปรับปรุงใหม่ตลอด