รวมข้อสอบนิติ LAW 3016 (LAW 3116) กฏหมายปกครอง สำหรับนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ 59.00 ฿

59฿

คำอธิบาย

รวมข้อสอบนิติ LAW 3016  (LAW 3116) กฏหมายปกครอง สำหรับนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์

ประกอบด้วย
– รวมข้อสอบ ปี 2555-2562
– เฉลยธงคำตอบแบบกระชับ
– เป็นชีทเล่มเย็บแม็ก