MGT2201 / GM416 เฉลยจริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม

70฿

คำอธิบาย

เฉลยข้อสอบภาคใหม่ล่าสุด S/62 : S/61 : S/60 : 
เฉลยข้อสอบ ข้อเขียน 4 ข้อ
วิเคราห์และอธิบายคำตอบโดยละเอียดมีความถูกต้องและแม่นยำ
เข้าใจง่าย อธิบายคำตอบอ้างอิงจากหนังสือที่ใช้เรียนเล่มล่าสุด
****** เป็นรูปเล่ม ไม่มีเป็นไฟล์ *****
จัดทำโดย… สถาบันติว เป็ดน้อยและทีมงาน

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก1 kg