POL 2147 (PS 210) การเมืองไทยยุคปัจจุบัน ใช้เฉพาะภาคซ่อม 1/63

80฿

คำอธิบาย

POL 2147 (PS 210) การเมืองไทยยุคปัจจุบัน ใช้เฉพาะภาคซ่อม 1/63 -เจาะประเด็น เก็งข้อสอบ โดยทีมงานรัฐศาสตร์เจาะประเด็น เก็งข้อสอบแม่นยำ มั่นใจในคุณภาพ