POL3329(PA350) เทคนิคการบริหารงานบุคคล

80฿

คำอธิบาย

POL3329(PA350) เทคนิคการบริหารงานบุคคล   พิมพ์เมื่อ: พฤศขิกายน 2563 รูปแบบ : เข้าเล่มแบบเย็บแม็ค – A4 ใช้เฉพาะภาค1/63 ราคา 80 บาท จัดทำโดย กลุ่ม PERFECT วิชาการ

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก1 kg