POL4332 นวัตกรรมการบริหารทรัพยากรมนุษย์

80฿

คำอธิบาย

POL4332 นวัตกรรมการบริหารทรัพยากรมนุษย์ พิมพ์เมื่อ : กุมภาพันธ์ 2563 รูปแบบ : เข้าเล่มแบบเย็บแม็ค – A4 ใช้เฉพาะภาค 2/62 ราคา 80 บาท จัดทำโดย กลุ่ม PERFECT วิชาการ

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก1 kg