POL3316 (PA333) การบริหารงานรัฐวิสาหกิจ (อัตนัย)

80฿

คำอธิบาย

POL3316 (PA333) การบริหารงานรัฐวิสาหกิจ (อัตนัย)     พิมพ์เมื่อ : พฤศจิกายน 2563 รูปแบบ : เข้าเล่มแบบเย็บแม็ค – A4 ใช้เฉพาะภาค 1/63   ราคา 80 บาท จัดทำโดย กลุ่ม PERFECT วิชาการ

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก1 kg