POL2210 (PS294) ปรัชญาการเมืองในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

80฿

คำอธิบาย

POL2210 (PS294) ปรัชญาการเมืองในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ   พิมพ์เมื่อ : ตุลาคม 2563 รูปแบบ : เข้าเล่มแบบเย็บแม็ค – A4 ใช้เฉพาะภาค 1/63 ราคา 80 บาท จัดทำโดย กลุ่ม PERFECT วิชาการ

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก1 kg