POL4111(PS472) แนวความคิดทางการเมืองของจีนโบราณ

80฿

คำอธิบาย

POL4111(PS472) แนวความคิดทางการเมืองของจีนโบราณ
ใช้เฉพาะภาค 1/63
พิมพ์เมื่อ : พฤศจิกายน 2563
รูปแบบ : เข้าเล่มแบบเย็บแม็ค – A4
ราคา 80 บาท
จัดทำโดย กลุ่ม PERFECT วิชาการ

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก1 kg