POL4316 / PA326 ชุดเจาะเกราะการบริหารการพัฒนากับประชาธิปไตย

80฿

คำอธิบาย

POL4316 / PA326 ชุดเจาะเกราะการบริหารการพัฒนากับประชาธิปไตย
ใช้เฉพาะภาคซ่อม 2 , S/60 เท่านั้น

 

*

*

*

* พร้อมส่งแบบรูปเล่มเท่านั้น ไม่มีจำหน่ายแบบไฟล์ PDF E-BOOK

*

*

*

*

จัดทำโดย…กลุ่ม PERFECT วิชาการ

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก1 kg