PHI1000 / PY100 เฉลยหลักการดำรงชีวิตในสังคม

56฿

คำอธิบาย

เฉลยข้อสอบภาคใหม่ล่าสุด S/61 : 1/61 : S/60 : ฯลฯ
เฉลยข้อสอบ 6 ภาคล่าสุด ข้อสอบปรนัย 100 ข้อ
อธิบายคำตอบโดยละเอียดทุกภาค เข้าใจง่าย
อ้างอิงคำตอบจากตำราเรียนเล่มปัจจุบัน และแจ้งหน้าที่ใช้อ้างอิง .

 

*

*

*

*

*

* เป็นรูปเล่ม ไม่มีเป็นไฟล์

*

*

*

*

*

ผู้ผลิต.. ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก1 kg