สรุป LIS1001 / IS101 สารสนเทศเทคโนโลยีเพื่อการค้นคว้า 42฿

42฿

คำอธิบาย

LIS1001 / IS101 สรุปสารสนเทศเทคโนโลยีเพื่อการค้นคว้า

สารบัญ
+ บทที่ 1 สารสนเทศ + บทที่ 2 แหล่งบริการสารสนเทศ + บทที่ 3 ห้องสมุดดิจิตอล + บทที่ 4 ทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด + บทที่ 5 ทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการอ้างอิง + บทที่ 6 ระบบการจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศ + บทที่ 7 เครื่องมือช่วยค้นทรัพยากรสารสนเทศ + บทที่ 8 การใช้หัวเรื่องเพื่อค้นหาสารสนเทศ + บทที่ 9 การศึกษาค้นคว้า + บทที่ 10 การทำรายงาน + บทที่ 11 การรวบรวมบรรณานุกรม + บทที่ 12 การจัดรูปเล่มรายงาน

สรุปตรงเนื้อหาวิชาและคำบรรยาย มีตัวย่างข้อสอบเก่าประกอบ อ่านเข้าใจง่าย ลักษณะพิเศษของสรุปชุดนี้ – สรุปโดยติวเตอร์ที่เชี่ยวชาญวิชานี้เป็นพิเศษ – สอดแทรกเทคนิคที่ทำให้เข้าใจง่ายและจำแม่น – ชี้จุด ประเด็น หัวข้อที่ออกสอบบ่อย ๆ – ข้อมูลจากคำบรรยายภาคล่าสุด และตำราเรียนเล่มใหม่

เหมาะสำหรับ – นักศึกษาที่ไม่มีเวลาเข้าฟังคำบรรยาย – นักศึกษาที่มีเวลาเตรียมตัวสอบน้อย

*

*

*

*

*

* บริการเป็นรูปเล่มและเป็นไฟล์

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก1 kg