ตำราเรียน ม. ราม CHI2001 (CN201) 61298 ภาษาจีน 3

125฿

คำอธิบาย

ประกอบด้วย บทที่ 1 การดูโทรทัศน์ บทที่ 2 การนั่งรถ การนั่งเครื่องบิน บทที่ 3 การท่องเที่ยว บทที่ 4 การถ่ายรูป การทำผม บทที่ 5 ธนาคาร บทที่ 6 การอวยพรวันเกิด บทที่ 7 ความใฝ่ฝัน บทที่ 8 การท่องอินเทอร์เน็ต บทที่ 9 การอ่านบทกลอนและเพลงจีน บบที่ 10 หลักภาษาจีน บทที่ 11 การฝากข้อความ การเขียนจดหมายลา ภาคผนวก – คำศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน – การสร้างคำและประโยค – ตารางการใช้คำลักษณะนามกับคำนาม – ชื่อสกุลจีน – ตารางความสัมพันธ์ระหว่างเครือญาติของจีน – ตัวอย่างข้อสอบ – แนวตอบแบบฝึกหัด – ตัวอย่างข้อสอบ – แผนที่ประเทศจีน

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก1 kg