ตำราเรียน ม. ราม CHI1002 (CN102) 62258 ภาษาจีน 2

103฿

คำอธิบาย

ประกอบด้วย บทที่ 1 ดินฟ้าอากาศ บทที่ 2 คุณไม่สบายตรงไหน บทที่ 3 คุณกำลังทำอะไร บทที่ 4 คุณใช้คอมพิวเตอร์เป็นไหม บทที่ 5 ผลไม้ของเมืองไทย บทที่ 6 เทศกาลของประเทศไทย บทที่ 7 ขนบธรรมเนียมประเพณีของประเทศไทย บทที่ 8 เทศกาลของประเทศจีน บทที่ 9 ขนบธรรมเนียมประเพณีของประเทศจีน บทที่ 10 มหาวิทยาลัยรามคำแหง บทที่ 11 การท่องเที่ยว – ภาคผนวก แนวตอบแบบฝึกหัด ตัวอย่างข้อสอบ เรียนภาษาจีนจากการร้องเพลง ชื่อย่อของคำในภาษาจีน การจัดกลุ่มอักษรจีน กฎเกณฑ์การเขียนตัวอักษรจีนระบบใหม่ ประมวลคำศัพท์ ตัวอย่างข้อสอบ HSK แผนที่ประเทศจีน สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก1 kg