POL  4350 (PA 382 ) การประเมินผลโครงการในภาครัฐ  ข้อสอบลับเฉพาะ ใช้เฉพาะซ่อม 1/63

80฿

คำอธิบาย

POL4350 (PA 382 ) การประเมินผลโครงการในภาครัฐข้อสอบลับเฉพาะ ใช้เฉพาะซ่อม 1/63 -เจาะประเด็น เก็งข้อสอบ โดยทีมงานรัฐศาสตร์เจาะประเด็น เก็งข้อสอบแม่นยำ มั่นใจในคุณภาพ