POL3130 ชนชั้นนำทางการเมือง

80฿

คำอธิบาย

POL3130 ชนชั้นนำทางการเมือง

 

ภาคล่าสุด 1/63

พิมพ์เมื่อ : พฤศจิกายน 2563
รูปแบบ : เข้าเล่มแบบเย็บแม็ค – A4

ราคา 80 บาท
จัดทำโดย กลุ่ม PERFECT วิชาการ

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก1 kg