POL3128(PS219) แนวทางวิเคราะห์ทฤษฎีทางการเมือง (อัตนัย)

80฿

คำอธิบาย

POL3128(PS219) แนวทางวิเคราะห์ทฤษฎีทางการเมือง (อัตนัย)

พิมพ์เมื่อ: กรกฎาคม 2563
รูปแบบ : เข้าเล่มแบบเย็บแม็ค – A4

ใช้เฉพาะภาค S/62

ราคา 80 บาท
จัดทำโดย กลุ่ม PERFECT วิชาการ

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก1 kg