POL4332 นวัตกรรมการบริหารทรัพยากรมนุษย์

80฿

คำอธิบาย

POL4332 นวัตกรรมการบริหารทรัพยากรมนุษย์

พิมพ์เมื่อ : กุมภาพันธ์ 2563
รูปแบบ : เข้าเล่มแบบเย็บแม็ค – A4
ใช้เฉพาะภาค 2/62

ราคา 80 บาท
จัดทำโดย กลุ่ม PERFECT วิชาการ

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก1 kg