POL3316 (PA333) การบริหารงานรัฐวิสาหกิจ (อัตนัย)

80฿

คำอธิบาย

POL3316 (PA333) การบริหารงานรัฐวิสาหกิจ (อัตนัย)

 

 

พิมพ์เมื่อ : พฤศจิกายน 2563
รูปแบบ : เข้าเล่มแบบเย็บแม็ค – A4

ใช้เฉพาะภาค 1/63

 

ราคา 80 บาท
จัดทำโดย กลุ่ม PERFECT วิชาการ

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก1 kg