POL4128 (PS403) พฤติกรรมการเมือง

80฿

คำอธิบาย

POL4128 (PS403) พฤติกรรมการเมือง

พิมพ์เมื่อ: พฤศจิกายน 2563
รูปแบบ : เข้าเล่มแบบเย็บแม็ค – A4
ใช้เฉพาะภาค 1/63

ราคา 80 บาท
จัดทำโดย กลุ่ม PERFECT วิชาการ

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก1 kg