POL3314 (PA330) การบริหารชุมชนเมือง S/62

80฿

คำอธิบาย

POL3314 (PA330) การบริหารชุมชนเมือง

 

ภาค 1/63

พิมพ์เมื่อ : พฤศจิกายน 2563

รูปแบบ : เข้าเล่มแบบเย็บแม็ค – A4

ราคา 80 บาท
จัดทำโดย กลุ่ม PERFECT วิชาการ

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก1 kg