POL3366 (PA460) การบริหารงานคลังส่วนท้องถิ่น

80฿

คำอธิบาย

รหัสสินค้า PFT0032
POL3366 (PA460) การบริหารงานคลังส่วนท้องถิ่น

 

พิมพ์เมื่อ : พฤศจิกายน 2563
รูปแบบ : เข้าเล่มแบบเย็บแม็ค – A4

ใช้เฉพาะภาค1/63

 

ราคา 80 บาท
จัดทำโดย กลุ่ม PERFECT วิชาการ

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก1 kg